ไขมันช่องท้อง

เราไม่กำจัดไขมันช่องท้องได้ด้วยการควบคุมแคลอรี่เพียงอย่างเดียว เพราะไขมันช่องท้องหรือ Visceral Fat มันทนต่อการลดแคลอรี่มาก ต้องใช้กล้ามเนื้อในการช่วยเผาพลาญ สร้างกล้ามจากการเล่นเวทเพิ่ม และ ทานโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยเผาพลาญไขมันช่องท้องได้

จำเป็นต้องออกกำลังกายแรงต้าน หรือเล่นเวท + ทานโปรตีนให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

แต่เรามีไขมันหลายชั้น หลายส่วน ที่ลดได้แค่คุมแคอลรี่เหมือนกัน ด้วยอาหาร 80% ออกกำลังกาย 20%

ขั้นตอนการสะสมไขมัน ตามส่วนต่างๆคือ ส่วนกลางที่บริเวณลำไส้ก่อน จากนั้นก็คอ และส่วนอื่นๆ แต่เวลาเอาออก ก็จะออกที่ส่วนอื่นๆก่อน แล้วก็คอ จากนั้นที่ส่วนกลาง เป็นอันดับสุดท้าย