ไขมันช่องท้อง

เราไม่กำจัดไขมันช่องท้องได้ด้วยการควบคุมแคลอรี่เพียงอย่างเดียว เพราะไขมันช่องท้องหรือ Visceral Fat มันทนต่อการลดแคลอรี่มาก ต้องใช้กล้ามเนื้อในการช่วยเผาพลาญ สร้างกล้ามจากการเล่นเวทเพิ่ม และ ทานโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยเผาพลาญไขมันช่องท้องได้

จำเป็นต้องออกกำลังกายแรงต้าน หรือเล่นเวท + ทานโปรตีนให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

แต่เรามีไขมันหลายชั้น หลายส่วน ที่ลดได้แค่คุมแคอลรี่เหมือนกัน ด้วยอาหาร 80% ออกกำลังกาย 20%

ขั้นตอนการสะสมไขมัน ตามส่วนต่างๆคือ ส่วนกลางที่บริเวณลำไส้ก่อน จากนั้นก็คอ และส่วนอื่นๆ แต่เวลาเอาออก ก็จะออกที่ส่วนอื่นๆก่อน แล้วก็คอ จากนั้นที่ส่วนกลาง เป็นอันดับสุดท้าย

ควรเล่นเวทเทรนนิ่งก่อน หรือคาร์ดิโอก่อนดี

❓ควรเล่นเวทเทรนนิ่งก่อน หรือคาร์ดิโอก่อนดี❓

หลายคนมีข้อสงสัยว่า ควรเล่นอะไรก่อนอะไรหลัง ตามหลักจะแนะนำให้เริ่มที่..

🏋‍♀เวทเทรนนิ่งก่อน เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อโดยตรง หลังจากเล่นแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อหมดแรงและรู้สึกล้าได้ง่าย หากเราเลือกที่จะเล่นคาร์ดิโอก่อนยิ่งจะไปส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหมดแรง การเล่นเวทตามมาจึงไม่เป็นไปตามแผนอย่างที่ควร

สรุปแล้วเพื่อให้การออกกำลังกายได้ประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องเริ่มที่ 🏋‍♀ #เวทเทรนนิ่งก่อน จากนั้นพักด้วยการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อสัก 10 นาที แล้วค่อยต่อด้วย🕺#การคาร์ดิโอในลำดับถัดไปคร่า

‼อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มต้นเล่นเวทหรือคาร์ดิโอ จะต้องมีการวอร์มอัพร่างกายอย่างน้อย 10-15 นาทีก่อนเสมอ

หลังจากสิ้นสุดการคาร์ดิโอเป็นลำดับสุดท้ายแล้วจะต้องทำการยืดเส้น เพื่อช่วยลดอาการเจ็บและอักเสบ ทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะจ๊ะห้ามลืม

@Coachbas
Weight Loss Specialist