#น้ำเย็น ทำร้ายเรามากกว่าที่คิด

Screen Shot 2560-09-02 at 9.59.41 AM.png

การทานน้ำเย็นมากจนเกินพอดี…

😱ทำให้ไตและกระเพาะปัสสาวะต้องรีบ 
😱กำจัดความเย็นออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว
😱ขับน้ำเย็นมากักเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ
😱เตรียมนำออกทางปัสสาวะ
😱ทำให้ผู้ที่ทานน้ำเย็น ก็ยิ่งขาดน้ำ
😱จนเลือดข้นหนืดไปหมด

เจ้าเลือดข้นหนืดที่ล่ะคร้าที่ทำให้หลอดเลือดของเราเริ่ม

💢แข็งกระด้าง
💢ไม่ยืดหยุ่น
💢มีของเสียไปยึดเกาะตามผนังหลอดเลือด
💢จนเกิดการพอกพูนกลายเป็น โรคหลอดเลือดตีบ

ก็เพราะน้ำเย็นที่ทานเข้าไปเอง

ข้อมูล : bangkokbiznews