ความสำคัญของการนอนหลับ

😴😴 ค ว า ม สำ คั ญ ข อ ง ก า ร ห ลั บ😪😪

การนอนหลับการนอนหลับ.001การนอนหลับ.002การนอนหลับ.003การนอนหลับ.004

แต่ละคนมีความต้องการมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ รูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉลี่ยการพักผ่อนที่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายขาดความกระตือรือร้น ตอบสนองช้า ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และอารมณ์แปรปรวน

นอกจากนี้การพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจนำไปสู่ปัญหาโรคอ้วน เบาหวาน และโรคหัวใจ

ปกติแบ่งวงจรการนอนเป็นช่วง ๆ ได้แก่

😴ช่วงหลับตื้น
😴ช่วงหลับลึก
😴และช่วงหลับ REM

ซึ่งจังหวะการหายใจจะไม่สม่ำเสมอ กล้ามเนื้อผ่อนคลายมาก ในช่วงวงจรการนอนในแต่ละคืนจะมีช่วงที่สะดุ้งตื่น หรือช่วงที่สมองยังไม่ได้พักผ่อนอย่างสนิท ทำให้อาจรู้สึกเพลียหรืออ่อนล้าในวันต่อมา

หากสามารถทราบข้อมูลเชิงลึกของการนอนแต่ละคืนว่า เรามีการนอนแบบไหน จะช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพบางอย่างได้ตรงจุดมากขึ้น

ทราบโดยการใส่นาฬิกาวัดการเต้นของหัวใจในเวลานอน อาจจะลำคาญนิดหน่อย แต่ทำให้เราดูได้ว่า นอนหลับลึกหรือไม่

Cr: พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ แพทย์ชะลอวัยทางด้านสุขภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์
║Coach Bas ║ Line ID : BIANSA ║

🔥🔥🔥 #เข้าโปรแกรมกับโค้ชบาส #CoachBas #FitWithBiansa #Superfitteam

6%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%8b%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99-736x436