โปรแกรมคำนวนน้ำหนัก IBW

 

พอเราได้รู้น้ำหนักที่เราควรจะมีแล้ว ทีนี้เพื่อนๆ อ้วนไป หรือ ผอมไปเอ่ย

หากมีเป้าหมายอยากลดไขมันมัน ก็จำเป็นต้องทราบต่อไปว่า เราควรทานวันละกี่แคลอรี่ เพื่อที่จะจัดตารางการทานให้เหมาะสม และ เป้าหมายจะได้เกิดขึ้นได้จริง

ถ้าผอมเกินไป อยากเพิ่มกล้ามเนื้อ ก็ต้องกินให้เยอะขึ้น แต่ต้อง Healthy ด้วยนะคร่า คำนวนแคลอรี่ และ ออกกำลังกายเน้นเวท และ ทานโปรตีนให้เพียงพอด้วยน๊า

ถ้ายากเกินไปในการคำนวนเอง ทักหาบาส เพื่อช่วยคำนวนให้ และ จัดตารางการทานให้ ไม่ยากเลยจ้า

🔥โปรแกรมคำนวนแคลอรี่ สำหรับลดน้ำหนัก

🔥โปรแกรมหาดัชนีมวลกาย BMI

โปรแกรม คำนวน BMI 

Body Mass Index หรือ BMI คือ ค่าความหนาของร่างกาย ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งคำณวนได้จาก การใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมและหารด้วยส่วนสูงที่วัดเป็นเมตรยกกำลังสอง ซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดังสูตรต่อไปนี้
สูตรคำนวณหาดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)2
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม และสูง 155 ซม.
ดัชนีมวลกาย (BMI) =     60
                       (1.55)*2
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 25.39
   จากตัวอย่างข้างต้น BMI 25.39  สำหรับคนไทย (ชาวเอเชีย)  ก็จะอยู่ในช่วงของ 25.00 – 29.99  ซึ่งจัดได้ว่าเข้าข่ายอ้วนแล้ว  สำหรับตารางดัชนีมวลกายนี้สาเหตุที่จำเป็นต้องแยกระหว่างชาวอเมริกัน ยุโรป แอฟริกัน และชาวเอเชีย เนื่องจากคนเอเชียจะมีรูปร่างสรีระที่เล็กกว่าชาวอเมริกัน ยุโรป และแอฟริกันมาก จึงจำเป็นต้องปรับช่วงของดัชนีมวลกายให้ตรงกับโครงสร้างร่างกายของคนเอเชียเพื่อความถูกต้อง
   จากข้อมูลดัชนีมวลกายองค์การอนามัยโลกทำการศึกษาพบว่าคนเอเชียที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23 เป็นต้นไป  จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นหรือแปลได้ว่าถ้าคุณน้ำหนักเกินก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง