Healthy Active Lifestyle

screen-shot-2559-09-07-at-12-52-44-pm

การมีไลฟสไตรที่ดี มีความสุข สุขภาพดี

กลุ่มเรามีความแอฟทีป เป็นชุมชนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนก้าวมาสู้ความเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เราต้องการให้ผู้คนใส่ใจตัวเองอย่างจริงจัง รักตัวเอง และชุมชนของเราจะคอยสนับสนุน ให้กำลังใจ กันและกันไม่ว่าจะพึ่งเริ่ม หรือ อยู่ในโหมดไหนของโปรแกรม เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้คนอย่างต่อเนื่อง

ในโปรแกรมเราจะมี ลิ๊ง 24Fit ความยาก 3 ระดับ พร้อมวัดระดับความฟิตอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมการออกกำลงกายให้เหมาะสมกับร่างกาย ทำให้คุณบรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างมั่นคง และ แน่นอนกว่าการหักโหมนะคะ

Screen Shot 2559-09-07 at 1.03.43 PM.png

about-program-button

Line

Logo