วิธีวัด BMI ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=c8bU5ejSaRc&w=700]

Screen Shot 2561-03-13 at 00.56.16